ZespóÅ‚ VERDIS powstaÅ‚ w 2006 roku w BiaÅ‚ymstoku z inicjatywy SÅ‚awomira Suszko (autora takich przebojów jak „JasnowÅ‚osa”, „Bara, Bara” - wykonywanych przez grupÄ™ Milano) lidera byÅ‚ej formacji EXIT. Obecnie zespóÅ‚ tworzÄ…: Marcin Kalinowski, Andrzej DÄ™bowski  oraz formacja taneczna.

PrzeÅ‚omowym momentem istnienia grupy byÅ‚ rok 2008, kiedy to zrodziÅ‚ siÄ™ pomysÅ‚ wydania wÅ‚asnego albumu. I tak na poczÄ…tku roku powstajÄ… nowe utwory ,,To Twoja wina", ,,Natali", ,,A ja tak czekam", które zostajÄ… bardzo mile przyjÄ™te, zyskujÄ… dużą popularność wÅ›ród sÅ‚uchaczy oraz uzyskujÄ… miano przebojów. Po kilku miesiÄ…cach prac 6 grudnia 2008 r. nakÅ‚adem wydawnictwa SUN MUSIC ukazaÅ‚ siÄ™ ich debiutancki album, pod bardzo zachÄ™cajÄ…cym tytuÅ‚em ,,DLA CIEBIE". Krążek zawiera doskonaÅ‚Ä… kompozycjÄ™ 16 autorskich utworów, gwarantujÄ…cych Å›wietnÄ… zabawÄ™ oraz niezapomniane chwile przy doskonaÅ‚ej muzyce.
 

Sukces pierwszej pÅ‚yty oraz motywacja do dalszej pracy byÅ‚a motorem napÄ™dowym do dalszej pracy. PowstajÄ… nowe utwory, które stajÄ… siÄ™ niezbÄ™dnym elementem każdej udanej imprezy. Drugi album pt. „Siedem dni na miÅ‚ość” ukazuje siÄ™ w czerwcu 2010 roku nakÅ‚adem Wydawnictwa Muzycznego „FOLK”. Album, z którego wiÄ™kszość utworów grana byÅ‚a jeszcze przed premierÄ… drugiego krążka, znajduje bardzo duże zainteresowanie wÅ›ród sÅ‚uchaczy. „KÅ‚amiesz kÅ‚amaÅ‚aÅ›”, „Number One”, „Dziewczyna szczęściarza”, „Moja pretty woman” - to tylko niektóre utwory które kojarzone sÄ… z „dużą dawkÄ… doskonaÅ‚ej muzyki” zarówno w caÅ‚ym kraju jak i zagranicÄ… oraz stanowiÄ… niezbÄ™dny element każdej udanej imprezy. PochodzÄ…cy z tej pÅ‚yty utwór „EMIGRANT” emitowany jest w wielu rozgÅ‚oÅ›niach i telewizjach min. w USA, Anglii, Irlandii, Australii, Belgii, Niemczech.

            Teledyski oraz wywiady z zespoÅ‚em VERDIS można oglÄ…dać min. w VIVA, TV SILESIA, ITV, TELE 5 oraz na innych programach poÅ›wiÄ™conych muzyce tanecznej. Przeboje zespoÅ‚u można sÅ‚uchać w wielu rozgÅ‚oÅ›niach radiowych.

         15 kwietnia 2013 r Oddajemy w Wasze rÄ™ce naszÄ… trzeciÄ… pÅ‚ytÄ™ pt. TYLKO MNIE KOCHAJ.Kolejny album, jakże ważny w caÅ‚ej naszej dotychczasowej  twórczoÅ›ci muzycznej . Bardzo dÅ‚ugo oczekiwany przez wielu naszych sympatyków i fanów. Radość oraz emocje , które przez caÅ‚y czas towarzyszyÅ‚y nam podczas powstawania tej pÅ‚yty , a także energetyczne teksty i przesÅ‚ania niech umilajÄ… Wam każdÄ… chwilÄ™ od tych najmniejszych po najwiÄ™ksze. GÅ‚Ä™boko wierzymy , że każdy z Was odnajdzie tu czÄ…stkÄ™ siebie , wiele radoÅ›ci oraz wewnÄ™trznych doznaÅ„ w każdej stworzonej nutce i każdym sÅ‚owie.